Dringende hulp van de huisarts buiten kantoortijden?
Bel direct 0900 600 9000

logo

Huisartsenpraktijk Zandkroon

Arnhemseweg 2A, 7331 BK Apeldoorn

Praktijk

De praktijk is gevestigd aan de Arnhemseweg 2a in een Medisch Centrum net ten zuiden van het Centraal Station van Apeldoorn. Wij werken nauw samen met Huisartsenpraktijk Zorg in Zuid. In de rest van het gebouw zijn diverse (para)medische disciplines aanwezig oa. fysiotherapie, podotherapie, logopedie en huid en oedeem therapie.

Bereikbaarheid

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Het praktijknummer is voor alle normale telefonische contacten. Dit nummer wordt veel gebruikt en kan dus bezet zijn. U helpt ons door de gesprekken kort te houden. Bij voorkeur belt u voor afspraken en visites voor 11.00 uur. 

Van 11.00-13.30 uur is de praktijk alleen telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen. De assistente is dan bezig met andere werkzaamheden oa het dagelijks spreekuur. Hierna kunt tot 17.00 uur kunt bellen voor afspraken voor de volgende werkdag en overige zaken.

Spreekuur

Dagelijks is er een ochtend- en middagspreekuur. Als u een afspraak maakt dan is het handig om aan te geven of het om 1 of om meerdere klachten gaat. Dit in verband met het inplannen van de tijd die aan een patient besteed dient te worden. Voor sommige klachten is immers meer tijd nodig dan vooraf in te schatten is.

Dagelijks is er een ochtend- en een middagspreekuur volgens afspraak. Een afspraak of consult, maakt u via de website of de praktijkassistente. Zij informeert naar uw klacht of hulpvraag om in te schatten hoe snel u geholpen moet worden. Een consult duurt ongeveer 10 minuten, waarin een hulpvraag of enkele kortere vragen behandeld kunnen worden. Probeer voor u zelf de hulpvraag zo duidelijk mogelijk te formuleren of op te schrijven.

Hebt u meerdere klachten die u wilt bespreken, meer tijd nodig of betreft het een kleine chirurgische ingreep? Geef dit dan aan de assistente door zodat zij een dubbele afspraak kan inplannen. Het is namelijk erg fijn als de dokter voldoende tijd aan u kan besteden en het is vervelend als u lang moet wachten omdat het spreekuur uitloopt.

Ketenzorgprogramma's

Onze huisartsen

Belangrijke gegevens

Naam praktijk Huisartspraktijk Zandkroon
Huisartsen

Mevrouw E. de Kroon
De heer G.J. Zandijk

Praktijkadres Arnhemseweg 2A , 7331 BK Apeldoorn
Praktijktelefoon 055-5333288
Spoednummer 055-5343575
Patiënten? Nee, neemt geen nieuwe patiënten aan

Bezoek website