Dringende hulp van de huisarts buiten kantoortijden?
Bel direct 0900 600 9000

logo

De huisarts

In een huisartsenpraktijk is iemand werkzaam die naast de huisarts uw diabetescontrole uitvoert.

Zorg volgens richtlijnen van de NDF

De huisarts levert diabeteszorg volgens de 'Zorgstandaard voor diabetes type 2' van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisarts Genootschap. In deze Zorgstandaarden is vastgelegd welke zorg mensen met diabetes moeten krijgen, hoe vaak ze moeten worden gecontroleerd en naar wie ze moeten doorgestuurd bij problemen.

Begeleiding diabetes

In een huisartsenpraktijk is vaak een praktijkondersteuner of verpleegkundige werkzaam die naast de huisarts uw diabetescontrole uitvoert. Er is hiervoor een aparte opleiding gevolgd. De huisarts wordt door deze praktijkverpleegkundige goed op de hoogte gehouden. Vanuit de huisartsenpraktijk kan de patiënt naast eventuele medicamenteuze behandeling ook begeleiding krijgen bij leefstijlaanpassingen, zoals gewichtsvermindering of stoppen met roken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de huisarts of de praktijkverpleegkundige.

Gerelateerde links