Dringende hulp van de huisarts buiten kantoortijden?
Bel direct 0900 600 9000

logo

Mijn medicijnen zijn op!

Kan ik via de huisartsenpost een herhalingsrecept krijgen?

Nee. De huisartsenpost verstrekt geen herhalingsrecepten.

In zeer acute gevallen bestaat de mogelijkheid tot een consult bij de dienstdoende huisarts.

U krijgt dan nooit meer medicijnen op een recept dan nodig is tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. Bepaalde medicijnen worden nooit via de huisartsenpost verstrekt.