Dringende hulp van de huisarts buiten kantoortijden?
Bel direct 0900 600 9000

logo

Huisregels Huisartsenpost Regio Apeldoorn

Wij willen u zo goed mogelijk te woord staan

Wij proberen iedereen zo snel mogelijk te helpen, maar de ernst van de klacht is leidend. Het kan daarom voorkomen dat een patiënt die zich later heeft gemeld, eerder wordt geholpen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Per patiënt mogen maximaal twee begeleiders mee de spreekkamer in. Bij drukte in de wachtkamer wordt aan de extra begeleiders gevraagd om plaats vrij te maken.

Roken, alcohol, drugs

Roken  en het gebruik of het onder invloed zijn van alcohol en of drugs is op de huisartsenpost verboden. Dit met uitzondering van patiënten die zich met een spoedeisende hulpvraag melden.

Aanwijzingen

Aanwijzingen van medewerkers van de huisartsenpost en de dienst Bewaking/Beveiliging dienen opgevolgd te worden. Het overtreden van de regels of niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing of toegangsontzegging van de huisartsenpost.

Aansprakelijkheid

De huisartsenpost is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, patiënten en begeleiders.

Beeld- en geluidsopnamen

Het maken van beeld- en geluidsopnamen in en rond de huisartsenpost die bedoeld zijn voor openbaarmaking zijn verboden of mogen alleen met uitdrukkelijke toestemming vooraf van directie plaatsvinden.

Identificatieplicht

Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet in werking getreden. Onderdeel van deze wet is dat iedere patiënt zich bij een bezoek aan de huisartsenpost moet kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Beleid patiënten woonachtig in het buitenland

Patiënten die niet woonachtig zijn in Nederland en gebruik maken van spoedeisende zorg uitgevoerd door de huisartsenpost, dienen direct contant of per pin af te rekenen.

Algemene omgangsvormen

U mag als patiënt rekenen op een correcte bejegening van onze medewerkers. Omgekeerd wordt dat ook verwacht van patiënten en bezoekers.

Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie, diefstal of ander ongewenst gedrag is niet toegestaan. Van overtreding wordt aangifte gedaan bij de politie. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de overtreder.