Dringende hulp van de huisarts buiten kantoortijden?
Bel direct 0900 600 9000

logo

Klachtenbemiddeling

Stappenplan voor het indienen van een klacht

Heeft u een klacht over de huisartsenzorg? Laat het uw huisarts of de huisartsenpost weten.Als zij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen ze de klacht ook niet proberen op te lossen.

Een klacht kan te maken hebben met het gegeven advies, de behandeling of bejegening door de zorgverlener of de wachttijden aan de telefoon.

De klacht kan gericht zijn tegen de doktersassistente, praktijkondersteuner of waarnemend huisarts in de huisartsenpraktijk of de doktersassistente/triagiste of huisarts in de huisartsenpost.

Stap 1: Bespreek uw klacht met uw huisarts of met de huisartsenpost

Op de website van uw huisarts vindt u informatie over de klachtenregeling van de praktijk en de wijze waarop u een klacht kan indienen. Op de website van de huisartsenpost, vindt u ook informatie over de klachtenprocedure en/of een klachtenformulier. 

Klachten - Huisartsenpost Regio Apeldoorn

Stap 2: Inschakelen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris

Komt u er samen met uw huisarts of de betreffende huisartsenpost niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Als de praktijk van uw huisarts in het werkgebied ligt van HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland (HOOG), kunt u een beroep doen op de hulp van de onafhankelijke klachtenfunctionaris van HOOG. Dit geldt ook wanneer u een klacht heeft over de zorg die verleend is door de huisartsenpost in Apeldoorn, Winterswijk en Zutphen (deze zijn onderdeel van HOOG).

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. Daarbij kiest de klachtenfunctionaris géén partij, maar helpt u en de huisarts/huisartsenpost om de klacht samen op te lossen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via het secretariaat van de huisartsenorganisatie in de regio's: Tel. 085 - 53 63 109

Stap 3: Klacht voorleggen aan landelijk erkende geschilleninstantie

Als de klacht ook na bemiddeling van de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u uw klacht voorleggen aan een landelijk erkende geschilleninstantie. Die doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen. Elke huisarts en huisartsenpost in Nederland is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie voor huisartsenzorg. De onafhankelijke klachtenfunctionaris (die u heeft geholpen bij stap 2) kan u helpen in contact te treden met de betreffende geschilleninstantie.

Gerelateerde links