Dringende hulp van de huisarts buiten kantoortijden?
Bel direct 0900 600 9000

logo

Klachtenregeling

Hoe gaat u om met een klacht en waar kunt u deze melden?

Klachten

Iedereen op de huisartsenpost probeert u zo goed mogelijk te helpen wanneer u dringend een huisarts nodig heeft. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg. Dit willen wij graag van u horen zodat wij zo snel mogelijk met u tot een oplossing kunnen komen. Uw klacht biedt ons de gelegenheid onze zorg verder te verbeteren.

Hoe kunt u een klacht melden?

De snelste manier om uw ontevredenheid kenbaar te maken is dit rechtstreeks te melden bij de huisartsenpost. Dit kan op verschillende manieren:

  • Door het klachtenformulier op deze website in te vullen:
  • Door een e-mail te sturen naar info@huisartsenpostapeldoorn.nl
  • Door een brief te schrijven naar Regionale Huisartsenpost Apeldoorn, Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ Apeldoorn

Wilt u in uw e-mail/brief in ieder geval naam, telefoonnummer en geboortedatum vermelden? Dient u een klacht in namens iemand anders, dan graag de naam en geboortedatum van de betrokkene vermelden in uw e-mail/brief. Wij kunnen dan snel onderzoeken wat er is gebeurd.

Wat doen wij met uw klacht?

De klachtenregeling van de huisartsenpost is gericht op klachtenopvang en –bemiddeling. Afhankelijk van de inhoud van uw klacht neemt de locatiemanager of de klachtenhuisarts contact met u op. U kunt uw klacht dan nader toelichten en met u zoeken naar een goede manier om uw klacht op te lossen. Indien uw klacht gericht is tegen een zorgverlener kunnen zij bemiddelen en u in contact brengen met deze zorgverlener.

Zorgbelang Gelderland

Voor ondersteuning en meer informatie over uw rechten als patiënt kunt u terecht bij de afdeling Signalering en klachtopvang van Zorgbelang Gelderland.

Bijlagen

Bij wie kunt u terecht met uw klacht?

Klachtenfunctionaris

Bent u niet tevreden over de klachtopvang en -bemiddeling door de huisartsenpost  dan kunt u kiezen voor behandeling en/of bemiddeling van uw klacht door een Klachtenfunctionaris.

De Huisartsenpost Regio Apeldoorn valt onder HOOG (HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland). Deze stichting heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris aangesteld. Hiervan kan de Huisartsenpost Regio Apeldoorn gebruik van maken.   

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. Daarbij kiest de klachtenfunctionaris géén partij, maar helpt u en de huisarts/huisartsenpost om de klacht samen op te lossen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. 
Klik hier voor meer informatie

Geschillencommissie

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u uw klacht voorleggen aan een landelijk erkende geschilleninstantie. Die doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan ook een schadevergoeding toekennen.

Elke huisarts en huisartsenpost in Nederland is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie voor huisartsenzorg. De onafhankelijke klachtenfunctionaris kan u helpen in contact te treden met de betreffende geschilleninstantie. 
Klik hier voor eer informatie