Dringende hulp van de huisarts buiten kantoortijden?
Bel direct 0900 600 9000

logo

Telefoongesprekken huisartsenpost

Waarom en hoelang worden de gesprekken opgenomen en wie hebben er toegang?

Alle gesprekken van mensen die bellen met het 0900-nummer van de huisartsenpost worden automatisch opgenomen en gedurende twee jaar opgeslagen. De gesprekken worden opgenomen vanaf het moment dat u belt tot het moment dat de verbinding met de triagist of dokter wordt verbroken.

Mag de huisartsenpost de gesprekken opnemen?

Dat mag. Aan dit opnemen is zowel wettelijk als intern bij de huisartsenpost een aantal strikte regels gekoppeld. Zo is het opnemen van de gesprekken gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Binnen huisartsenpost gelden strenge regels voor het opnieuw afluisteren van gesprekken. Deze zijn vastgelegd in een protocol.

Wie hebben toegang tot de opgeslagen gesprekken?

In principe alleen de triagist die het gesprek heeft gevoerd, de arts die het gesprek heeft gevoerd of die verantwoordelijk is voor het handelen van de triagist en de patiënt die heeft gebeld. Het beluisteren van gesprekken die in het archief zijn opgeslagen mag alleen in aanwezigheid van de directeur van de huisartsenpost of een door hem aangewezen leidinggevende. 

Hoe lang worden de banden met gesprekken bewaard?

De banden met gesprekken worden in principe twee jaar bewaard, waarna ze worden vernietigd. Alleen in het geval van een juridische procedure kan een gesprek langer worden bewaard; tot het moment waarop een definitief oordeel in de procedure is uitgesproken.

Kan ik als patient ook mijn gesprek beluisteren?

Dat kan. In geval van een klachtprocedure kunt u bij de directeur van de huisartsenpost een verzoek (laten) indienen om het gesprek tussen u en de huisartsenpost te beluisteren. Over dit verzoek worden zowel de triagist als de verantwoordelijke huisarts door de huisartsenpost geïnformeerd.

Redenen opname telefoongesprekken:

  • Te voorkomen dat in latere procedures, bijvoorbeeld bij een klacht of een verschil van mening over een gegeven advies, misverstanden ontstaan over de juiste gang van zaken.
  • Gesprekken tussen patiënt en triagist te kunnen evalueren tussen triagist en verantwoordelijke arts in het kader van de kwaliteitsbewaking.
  • Telefonische agressie tegen personeel en bedreigingen te kunnen aantonen.