Dringende hulp van de huisarts buiten kantoortijden?
Bel direct 0900 600 9000

logo

Gezondheidscentrum Aletta Jacobsstraat

Aletta Jacobsstraat 8, 7311 TL Apeldoorn

Praktijkinformatie

Binnen het centrum bevinden zich twee huisartsenpraktijken. Door gebruik te maken van de knoppen aan de bovenkant kunt u wisselen tussen deze disciplines.

Spreekuur

We houden iedere dag spreekuur. Het spreekuur is uitsluitend volgens afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u tussen 08.00 en 11.00 uur bellen. Tussen 11.00 en 16.00 uur kunt u informeren naar uitslagen van onderzoeken.

Wij gaan bij een afspraak uit van een consultduur van 10 minuten. Dit is meestal voldoende tijd voor één hulpvraag. Indien u vermoedt dat er meer tijd nodig is verzoeken wij u dit aan te geven bij de assistentes. De assistentes zullen naar de reden van de afspraak vragen. Dit doen zij om samen met u te beoordelen wanneer en hoe u het beste geholpen kunt worden.

Huisbezoek

Bij voorkeur ontvangen wij u op de praktijk, omdat wij daar over betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden beschikken. Indien u om gezondheidsredenen niet in staat bent naar de praktijk te komen, kunnen wij u aan huis bezoeken. Dit huisbezoek kunt u aanvragen door tussen 08.00 en 11.00 uur naar de praktijk te bellen. Het huisbezoek vindt plaats aan het eind van de ochtend of ’s middags. 

Gratis parkeren

Voor het gezondheidscentrum kunt u gratis parkeren.  Zorgt u er wel voor dat u binnen de parkeervakken parkeert. Buiten deze vakken is het betaald parkeren. Dit parkeerterrein is uitsluitend bestemd voor bezoekers van het centrum. Onrechtmatig gebruik van deze parkeerruimte kan wegslepen tot gevolg hebben.

Ketenzorgprogramma's

Onze huisartsen

Belangrijke gegevens

Naam praktijk Gezondheidscentrum Aletta Jacobsstraat
Huisartsen

Huisartsenpraktijk Zegers-Botta
Mw. C.F. Zegers-Botta
Mw. L. Vermeulen-Meerwaldt

Huisartsenpraktijk van Empel
Dhr. A.D.J. van Empel
Mw. I.A.N. Kempen

Praktijkadres Aletta Jacobsstraat 8, 7311 TL Apeldoorn
Praktijktelefoon 055-5212120
Spoednummer 055-5214612 of 055-5212120 en dan 1 intoetsen
Patiënten? Nee, neemt geen nieuwe patiënten aan
Website www.medischcentrumaj.nl

Bezoek website