Dringende hulp van de huisarts buiten kantoortijden?
Bel direct 0900 600 9000

logo

Zorgprogramma's

De beste zorg: persoonlijk en doeltreffend

De Huisartsen Regio Apeldoorn wil kwalitatief goede zorg voor de inwoners van de regio Apeldoorn verwezenlijken door het ontwikkelen, coördineren en faciliteren van hoogstaande zorgprogramma’s voor de huisartsen in de regio. De Huisartsen Regio Apeldoorn ondersteunt de huisartsen in de regio om de rol te kunnen (blijven) vervullen van vertrouwenspersoon en medisch behandelaar voor zijn/haar patiënten, zodat sprake is van continue en geïntegreerde zorg.

De huisartsen in de regio Apeldoorn zijn zich steeds meer bewust van hun belangrijke rol in de Nederlandse gezondheidszorg. Patiënten, patiëntenorganisaties, overheid en verzekeraars verwachten van huisartsen dat zij garant staan voor een sterke eerstelijns gezondheidszorg. De Huisartsen Regio Apeldoorn maakt dit concreet door: 

  • Het stimuleren van samenwerkingsverbanden van huisartsen onderling,
  • Het stimuleren van samenwerking tussen huisartsen en andere eerste- en tweedelijnszorgaanbieders,
  • Het betrekken van de patiënt bij de ontwikkeling en evaluatie van de zorg,
  • De zorg transparant te maken,
  • Voortdurend te werken aan het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van zorg,
  • Afspraken te maken met de verschillende zorgaanbieders, zodat de patiënt continuïteit van zorg ervaart bij de overgang van de ene naar de andere zorgaanbieder.