Dringende hulp van de huisarts buiten kantoortijden?
Bel direct 0900 600 9000

logo

Zorgprogramma - CVRM

CVRM omvat de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart- en vaatziekten

Wat is CVRM?

Het zorgprogramma cardiovasculair risicomanagement omvat de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Dit betekent dat zowel patiënten die al een hart- en vaatziekte hebben, als ook patiënten die hierop een hoog risico lopen, van dit programma deel uit kunnen maken.

Het programma richt zich op het controleren en verminderen van allerlei factoren die het risico op een (herhaling van) een hart- en vaatziekte verhogen. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan te hoge bloeddruk, te hoog cholesterol, roken, overgewicht en stress.

Het team van zorgverleners rondom de patiënt heeft duidelijke afspraken over de samenwerking met andere zorgverleners, zoals internisten, cardiologen en diëtisten.

Zorg volgens richtlijnen van de zorgstandaard

De huisarts levert zorg volgens het zorgprogramma CVRM Apeldoorn, gebaseerd op de zorgstandaard van het Platform Vitale Vaten en volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisarts Genootschap. In deze Zorgstandaarden is vastgelegd welke zorg ten aanzien van CVRM mensen moeten krijgen, hoe vaak ze moeten worden gecontroleerd en naar wie ze moeten worden doorgestuurd bij problemen.

Bezoek website platform Vitale Vaten

Begeleiding CVRM

In een huisartsenpraktijk is vaak een praktijkondersteuner of verpleegkundige werkzaam die naast de huisarts de CVRM controle uitvoert. Er is hiervoor een aparte opleiding gevolgd. De huisarts wordt door deze praktijkverpleegkundige goed op de hoogte gehouden.

Vanuit de huisartsenpraktijk kan de patiënt naast eventuele medicamenteuze behandeling ook begeleiding krijgen bij leefstijlaanpassingen, zoals gewichtsvermindering of stoppen met roken. Voor meer informatie kunt u terecht bij de huisarts of de praktijkverpleegkundige.