Dringende hulp van de huisarts buiten kantoortijden?
Bel direct 0900 600 9000

Huisartsenpraktijk Lubbers-Jacobs

Koninginnelaan 18, 7315 BS Apeldoorn

Praktijkinformatie

Van 8.00 - 17.00 uur kunt u afspraken maken voor het spreekuur, een huisbezoek of een telefonisch consult. Alles wat u voor 10:00 uur aanvraagt,  handelen wij zoveel mogelijk op dezelfde dag af. Ook (Herhaal-) recepten kunt u het best aanvragen tussen 08:00 en 10:00 uur, liefst een weekje voordat u alles opheeft. U kan ook op ieder moment via het patiëntenportaal herhaalrecepten aanvragen.

Vanaf 12:00

U kunt op afspraak terecht bij de assistente terecht voor controle van uw bloeddruk, uitstrijkje, injecties, uitspuiten van oren, verwijderen van hechtingen, verband wisselen, en vragen over informatie folders, machtigingen en verwijsbrieven.

Geen telefonisch spreekuur

Er is geen telefonisch spreekuur. U kunt wel vragen om teruggebeld te worden voor een telefonisch consult. Als u voor 10.00 uur belt kan dat nog voor dezelfde dag ingepland worden. U kan ook gebruik maken van het emailconsult via het patientenportaal in de linker kolom van de website.

Meer tijd nodig?

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Ketenzorgprogramma's

Onze huisartsen

Belangrijke gegevens

Naam praktijk Huisartsenpraktijk Lubbers-Jacobs
Huisartsen Mevr. D.J. Lubbers-Jacobs
Dhr. J. Kranenburg (werkzaam op woensdag)
Praktijkadres Marconistraat 45, 7316PA Apeldoorn 
Praktijktelefoon 055-5213371 
Spoednummer 0900 - 600 9000
Patiënten? Ja, neemt nog nieuwe patiënten aan
Website huisartslubbers-jacobs.uwartsonline

Bezoek website