Dringende hulp van de huisarts buiten kantoortijden?
Bel direct 0900 600 9000

logo

Huisartspraktijk Zorg in Zuid

Arnhemseweg 2A, 
7331 BK Apeldoorn

Bereikbaarheid: 

  • De praktijk is iedere werkdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

Spreekuur op afspraak:

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.
U kunt voor een afspraak of een vraag de praktijk bellen op werkdagen van 8.00 tot 11.00 en 15.30 tot 17.00 uur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda. Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Terugbelspreekuur

U belt tussen 8.00 en 11.00 uur  naar de praktijk en vraagt om een telefonisch consult. De huisarts belt u dan later die dag, op een afgesproken tijdstip terug.

Bel voor uitslagen tussen 8.00 en 11.00 uur.

Ketenzorgprogramma's

Belangrijke gegevens

Naam praktijk Huisartspraktijk Zorg in Zuid
Huisartsen Mevrouw N. Higham
Praktijkadres Arnhemseweg 2A , 7331 BK Apeldoorn
Praktijktelefoon 055-5333759
Spoednummer 055-5335965
Patiënten? Ja, neemt nog nieuwe patiënten aan

Bezoek website