Dringende hulp van de huisarts buiten kantoortijden?
Bel direct 0900 600 9000

logo

Wat kost een bezoek aan de huisartsenpost?

Overzicht van de hoogte en opbouw van de factuur van de huisartsenpost

De volgende categorieën patiënten die gebruik maken van de diensten van de huisartsenpost, ontvangen een rekening voor het bezoek aan de arts of voor het telefonisch advies/consult:

  • U staat niet ingeschreven bij één van de huisartsen die deelneemt aan de huisartsenpost (zogenoemde passant). U dient de rekening direct contant te betalen.
  • Uw verzekeringsgegevens zijn onjuist of niet bij ons bekend. In dit geval kunt u deze rekening doorsturen naar uw zorgverzekeraar, die deze dan aan u uitbetaalt (uiteraard afhankelijk van het eigen risico).

Opbouw factuur huisartsenpost

De rekening die u ontvangt wanneer u gebruik heeft gemaakt van de huisartsenpost, toont één bedrag. In dit bedrag is opgenomen het honorarium van de huisarts, de triagist, de huisvesting etc.

Het bedrag op de rekening omvat zowel de vergoeding voor de huisarts als de vergoeding voor het gebruik van de huisartsenpost. 

De kosten die de huisartsenpost in rekening mag brengen, zijn op basis van onder meer inwonersaantallen vastgesteld door de overheidsinstelling College Tarieven Gezondheidszorg (CTG).

Ik heb alleen maar een triagist gesproken op de huisartsenpost en ik ontvang een rekening. Hoe kan dat?

U ontvangt een rekening van de huisartsenpost, wanneer u contact heeft gehad met de triagist en zij u een advies heeft verstrekt wat kan worden gezien als een telefonisch consult. Het is dus niet noodzakelijk dat u contact heeft gehad met een huisarts op de huisartsenpost. Alle adviezen van triagist worden ook nog eens door de huisarts geverifieerd.

Oneens factuur huisartsenpost

U kunt er weinig aan doen als u het niet eens bent met de hoogte van de rekening. De huisartsenpost moet zich houden aan duidelijke voorschriften voor het in rekening brengen van behandelingen. Deze zijn goedgekeurd door het College Tarieven Gezondheidszorg. 

Kosten huisartsenpost

De kosten, die de huisartsenpost in rekening mag brengen zijn vastgesteld door het College Tarieven Gezondheidszorg. Het bedrag omvat zowel de vergoeding voor de huisarts als de vergoeding voor de overhead. Onder overhead wordt onder andere verstaan de huisvesting, de assistentie de medische apparatuur en het vervoer.

Tarieven 2020

Telefonisch consult €  25,00
Herhalingsrecept  €  25,00
Consult € 111,33
Visite € 167,00

Patiënten waarvan de huisarts niet is aangesloten bij de huisartsenpost en waarvan er geen verzekeringsgegevens beschikbaar zijn, worden verzocht per kas of pin te betalen. Voor meer informatie betreffende de facturen, verwijzen wij u naar veel gestelde vragen op deze site.