Dringende hulp van de huisarts buiten kantoortijden?
Bel direct 0900 600 9000

logo

Wat is de rol van de chauffeur?

Wanneer mag de spoedarts rijden met sirene en zwaailichten?

De chauffeur van de visitearts is meer dan alleen een bestuurder van de auto. Hij of zij is in spoedgevallen de rechterhand van de huisarts. De chauffeur heeft hiervoor een speciale opleiding ontvangen. De chauffeur zorgt bijvoorbeeld voor het aanreiken van instrumenten of het bedienen van apparatuur waarmee de huisarts werkt en onderhoudt de contacten met de huisartsenpost

Waarom is de auto van de huisartsenpost geel? 

In het drukke verkeer is het van groot belang dat het voertuig van de huisartsenpost goed herkenbaar is. Zeker wanneer ‘met spoed’ gereden wordt. De voertuigen van de huisartsenposten zijn zogenaamde medische voorrangsvoertuigen. Ze voldoen aan alle voorschriften die de rijksoverheid stelt aan dit soort auto’s. En blauwe zwaailichten en een tweetonige sirene. Alleen dan mag men met signalen rijden en voorrang nemen.

Wanneer mag de spoedarts rijden met sirene en zwaailichten?

De chauffeurs van de spoedartsen mogen gebruik maken van zwaailicht en sirene wanneer sprake is van een spoedrit bij een levensbedreigende situatie. Dit betekent een rit waarbij de huisarts zo snel mogelijk bij een patiënt moet zijn. De huisarts mag niet zelfstandig opdracht geven om zwaailicht en sirene aan te zetten. Dat mag alleen na toestemming van de Centrale Post Ambulancevervoer.