Dringende hulp van de huisarts buiten kantoortijden?
Bel direct 0900 600 9000

logo

Wijkmanagement Huisartsenzorg

Voor praktijk overstijgende zorg

De huisartsenzorg wordt steeds complexer en er komt steeds meer op de huisarts af. Om de huisarts te ontzorgen is er medio juni 2019 in vier wijken in Apeldoorn wijkmanagement opgestart. Hierbij worden praktijk overstijgende zorgproblemen in de wijk in kaart gebracht. Samen met diverse partners in de wijk streven we naar een passende oplossing. Hierbij ligt de focus om zorg en ondersteuning voor burgers zo dicht mogelijk bij huis te organiseren. Op deze manier wordt de gezondheid en het welbevinden in de wijk verbeterd.

Binnen de HRA vormen de huisarts wijkcoördinator en de wijkmanager huisartsenzorg het duale management voor de samenwerking in de wijk. De huisarts is hierbij medisch inhoudelijk verantwoordelijk en de wijkmanager huisartsenzorg procesmatig. Zij vertegenwoordigen de huisartsen op wijkniveau en verbinden de belangen van de huisartsen met die van de wijk rondom zorginhoudelijke thema’s. Het gaat hierbij niet om direct patiëntgebonden zaken, deze worden rechtstreeks met de desbetreffende huisarts besproken.

Wijk: De Maten/ (Hagro 6)

Wijkmanager huisartsenzorg - Martine Visser

Martine Visser

Telefoonnummer: 06-10558789
Email: mvisser@hoogzorg.nl

Huisarts wijkcoördinator - Peter Dekkers

Peter Dekkers

Email: pdekkers@hoogzorg.nl

Wijk: Ugchelen/Orden/centrum / (Hagro 3)

Wijkmanager huisartsenzorg - Els Renjaan-Kerssies
Telefoonnummer:06-51123279
Email: erenjaan@hoogzorg.nl

Huisarts wijkcoördinator - Eva Maarschalk
Email: info@terhart-maarschalk.nl

Wijk: Woudhuizen/Osseveld/Zevenhuizen (Hagro 7)

Wijkmanager huisartsenzorg - Ingrid Gering
Telefoonnummer: 06-13599289
Email: igering@hoogzorg.nl

Huisarts wijkcoördinator - Berlinda Snijder
Email: bsnijder@hoogzorg.nl

Huisarts wijkcoördinator - Ernst Ronner
Email: e.ronner@huisartsendelinie.nl

Wijk: Vaassen/Emst (Hagro 11)

Wijkmanager huisartsenzorg - Bianca Semmekrot

Bianca Semmekrot

Telefoonnummer: 06 51298432
Email: bsemmekrot@hoogzorg.nl

Huisarts wijkcoördinator - Reinier de Groot

Reinier de Groot

Telefoonnummer: 0578-571230 (praktijk)
Email: rdegroot@hoogzorg.nl