Dringende hulp van de huisarts buiten kantoortijden?
Bel direct 0900 600 9000

logo

Wijkmanagement Huisartsenzorg

Voor praktijk overstijgende zorg

De huisartsenzorg wordt steeds complexer en er komt steeds meer op de huisarts af. Om de huisarts te ontzorgen is er medio juni 2019 in vier wijken in Apeldoorn wijkmanagement opgestart. Hierbij worden praktijk overstijgende zorgproblemen in de wijk in kaart gebracht. Samen met diverse partners in de wijk streven we naar een passende oplossing. Hierbij ligt de focus om zorg en ondersteuning voor burgers zo dicht mogelijk bij huis te organiseren. Op deze manier wordt de gezondheid en het welbevinden in de wijk verbeterd.

Binnen de HRA vormen de huisarts wijkcoördinator en de wijkmanager huisartsenzorg het duale management voor de samenwerking in de wijk. De huisarts is hierbij medisch inhoudelijk verantwoordelijk en de wijkmanager huisartsenzorg procesmatig. Zij vertegenwoordigen de huisartsen op wijkniveau en verbinden de belangen van de huisartsen met die van de wijk rondom zorginhoudelijke thema’s. Het gaat hierbij niet om direct patiëntgebonden zaken, deze worden rechtstreeks met de desbetreffende huisarts besproken.

Wijk: De Maten (Hagro 6)

Wijkmanager huisartsenzorg  en  Huisarts Wijkcoördinator
Martine Visser en Peter Dekkers
06-10558789

Martine Visser Peter Dekkers

Wijk: Ugchelen/ Orden (Hagro 3)

Wijkmanager huisartsenzorg en Huisarts Wijkcoördinator
Els Renjaan-Kerssies en Eva Maarschalk

06-51123279


Wijk: Woudhuizen/ Osseveld/ Zevenhuizen (Hagro 7)

Wijkmanager huisartsenzorg en Huisarts Wijkcoöordinator
Ingrid Gering en 
Berlinda SnijderErnst Ronner 
06-13599289

 


Wijk: Vaassen/ Emst (Hagro 11)

Wijkmanager huisartsenzorg en Huisarts Wijkcoördinator
Bianca Semmekrot en Reinier de Groot

 06-51298432  / 0578-571230

 

Bianca Semmekrot Reinier de Groot